Berrin Yiğit 26 Kasımda Ankara seminerinde

‘Tedaviyi Destekleyici Diyet Yaklaşımı" konusuyla Berrin Yiğit Birinci Basamak Artı Değer toplantısına konuşmacı olarak katılacaktır.